ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • 05/06/2562
  การ Login เข้าสู่ระบบเก่า
  ลูกค้าสามารถ Login เข้าสู่ระบบเก่า โดยคลิกที่นี่
 • 01/05/2562
  การสั่งซื้อบริการใหม่
  สั่งซื้อบริการโปรด Login เข้าสู่ระบบ หากยังไม่เป็นสามาชิกกรุณา สมัครใช้บริการ

  บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก
  บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ข้อมูลในระบบเก่ายังไม่สามารถย้ายเข้ามาได้ ลูกค้าเก่ากรุณา สมัครใช้บริการใหม่ อีกครั้ง
 • 01/05/2562
  กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ
  หากลูกคาใช้บริการระบบใหม่ยังไม่พบข้อมูลบริการที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ไม่ต้องตกใจ เพราะบริษัทกำลังอยู่ระหว่างถ่ายโอนข้อมูล
  จากระบบเก่ามายังระบบใหม่ และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริการลูกค้าให้ทันสมัยและดูดีขึ้น
 • 01/05/2562
  แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีสำหรับการชำระเงิน
  ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีบริษัท หรือบัญชีพร้อมเพย์ของบริษัทดังนี้

  ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.ดรากอนไฮสปีด เลขที่บัญชี 052-1-71934-6

  หรือ พร้อมเพย์เลขที่บัญชี 0135555002822
 • 01/05/2019
  แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าบริการ
  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป สินค้าและบริการของบริษัททุกรายการ จำเป็นจะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และจะออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทุกคนไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากบริษัท เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  มีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากร ตามกฎหมาย

logo